digitürk
Bugun...

eziç

laü

28-09-2015
Öğretim Görevlisi Serdal Işıktaş

Öğretim Görevlisi Serdal Işıktaş

TEŞEKKÜRLER KTÖS...

"Her milletin bir trafik kültürü var ancak;

  Her trafik kazasının bir çok sorumlusu var."

 

Günden güne artan ulaşım araçları toplumsal düzende sürekli olarak olumsuz ve noksanlıkları ortaya çıkaran trafik kazalarına yol açabilmektedir. Trafik kural hataları, alt yapı yetersizliği, yol çalışmaları, bireysel dikkatsizlikler, yetersiz eğitimler ve benzeri durumların plan ve tedbirlerin olmayışı nedeniyle sıklıkla gündeme gelen kazalara ve ölümlere yol açabilmektedir. KKTC'de son yılların trafik kazaları üzerine yapılan araştırmalarda bu tür kazaların sürekli olarak "trafik planlamasının olmayışı, trafik yönetiminin kurumsallaşmaması ve profesyonelleşmemesi, trafik istatistiklerinin güvenilir ve güncel olmayışı, trafik kazalarının önlenmesinde yol güvenliği ve çevre faktörlerinin yeterince dikkate alınmaması" tespitleri kabul edilebilir bilimsel çalışmalar içerisinde görüldüğü mümkündür. Dolayısıyla trafik planlamasında ilgili emniyet trafik şube müdürlükleri, belediyeler, trafik ile ilgili kuruluş ve federasyonların, milli eğitim müdürlükleri gibi tüm ilgili yetkili kişilerin bu duruma ilişkin tedbir ve düzeni artırıcı plan ve uygulamaların derhal faaliyete geçilmesi gerekmektedir.

Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte ve mevsimsel kışa hazır olma yapısı içinde özellikle belediyelerin karayolları çalışmalarındaki düzensizlikleri giderebilme ve sel olaylarına davetiye çıkarılmaması için gerekli bozuklukların veya eksikliklerin derhal yaşanmadan önce giderilmesi gerekmektedir. Trafik düzenlemesi her haliyle hazır olabilmelidir. Emniyet trafik şubelerinin yeniden ehliyet, kurallar ve güvenlik gibi çalışmalarını hızlandırmaları gerekmektedir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin veya diğer sürücü kişilerin ehliyetsiz oluşu, kuralları ihlal edişi ve düzenlemelerin sadece trafik kontrol araçlarına bırakılışı, düzensiz yol ve köprülerin hala çözülememesi KKTC'de sıklıkla görülebilen trafik kazalarına imkan vermektedir. Bu tür düzensizlikler hala çözülebilmiş ve hazır hale getirilebilmiş değil; söylemlerle duyarlılık veya politik açıklamalarla önleyici ifadeler kullanılmak yerine uygulama faaliyetine geçilmelidir.

Trafik kural yapısına dikkat çekerken, bu duruma en iyi örnek teşkil eden ve gerekli önlemleri alma umuduyla sorumluluk hisseden kuruluş ve derneklerden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) yapmış olduğu faaliyetler takdire değerdir. KTÖS'ün Trafikte Kazasız Yaşam Derneği ile beraber trafik kurallarına ilişkin "Çocuklar Trafikte" adlı kitap kılavuzu ve öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimle toplumsal sorumluluk görevine örnek teşkil etmesi bakımından Teşekkürler KTÖS...

Toplumda düzeni sağlama koşulu; tedbirlerin zamanında ve planlı bir şekilde işbirliği ile gerçekleşmesi mümkündür. Bu bakımdan trafik kurallarına ilişkin verilen eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları diğer yetkili kurum ve kuruluşlardan da bekleme ve işbirliğinde çalışma ümidiyle...

 

            SERDAL IŞIKTAŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MAKALE YORUMLARI
gazete manşetleri
türkcel iç detay